Zawiadomienie o regatach Mistrzostwa Skiff & Dinghy oraz Puchar Polski w klasie Nautica: Gdynia, 2-3.08.2014

Mistrzostwa Skiff & Dinghy oraz Puchar Polski w klasie Nautica (klasyfikacja generalna i FUN)

 ZoR >>>

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniach  02.08.2014 – 03.08.2014 na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni.

2. Organizator

Organizatorami regat jest:

Yacht Klub Stal Gdynia

Al. Jana Pawła II 9

81-345 Gdynia

http://www.ykstal.org.pl

info@ykstal.org.pl

Tel/fax: 58 620 16 62

3. Zgłoszenia

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat w dniach:

01.08.2014  w godz. 16.00 – 18.00 oraz 02.08.2014 w godz. 08.30-09.00

4. Wpisowe do regat

Wpisowe do regat wynosi  150,- PLN

5. Uczestnicy, klasy jachtów

Regaty odbędą się, jeżeli zgłosi się co najmniej 5 jachtów reprezentujących co najmniej 3 kluby.

Do regat dopuszczone będą jachty mieczowe klas, dla których określono przelicznik Skiff & Dinghy. Tabela przeliczników na dzień sporządzenia Zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do Zawiadomienia. Tabela może ulec zmianom poprzez rozszerzenie o kolejne klasy jachtów. W razie braku klasy w tabeli przyjęte zostaną wartości aktualnego przelicznika RYA Portsmouth Yardstick. Zamknięcie tabeli przeliczników nastąpi w dniu 01.08.2013. Obowiązywać będzie tabela opublikowana na stronie WWW Yacht Klubu Stal. Przed ww. terminem można zgłaszać propozycje rozszerzenia tabeli. Wszelkie decyzje, co do przyjętych wartości przeliczników należą wyłącznie do Organizatora regat.

 

6. Przepisy

Regaty będą przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF (RRS), oraz zgodnie z Instrukcją Żeglugi. W przypadku konfliktu między przepisami zawartymi w Zawiadomieniu o Regatach, a przepisami w Instrukcji Żeglugi, przepisy ujęte w Instrukcji będą obowiązujące.

7. Kategoria zawodów

Regaty, których dotyczy zawiadomienie, będą zawodami kategorii C.

8. Procedura zgłoszeniowa

W czasie procedury zgłoszeniowej będą wymagane następujące dokumenty:

– ubezpieczenie OC uczestników regat na sumę gwarancyjną min. 1.000.000 EUR

– zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne, jeśli dotyczy

– potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego

9. Odpowiedzialność za szkody i ubezpieczenia

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne przez siebie niezawinione.

10. Instrukcja żeglugi

Zawodnicy otrzymają Instrukcję Żeglugi po dopełnieniu formalności zgłoszeniowych. Trasa i forma regat, jak również liczba planowanych wyścigów zostaną podane w Instrukcji Żeglugi.

11. Program regat

Piątek -01.08.2014

16:00 -18:00       – przyjmowanie zgłoszeń do regat

Sobota – 09.08.2014

8:30 -09:00          – przyjmowanie zgłoszeń do regat

09:30                     –  odprawa przed regatami

11:00                     – start do wyścigów

Niedziela –  10.08.2014

10:00                     – starty do wyścigów

16:00                     – zakończenie regat

12. Nagrody

Wręczone będą medale lub puchary w klasyfikacji generalnej oraz w klasie D-ONE.

13. Pomiary i wyposażenie

Każdy sternik składa oświadczenie o zgodności prowadzonego jachtu z wymogami klasowymi.

14. Prawo do wizerunku

Zgłaszający się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji przygotowanych w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

15. Łodzie trenerów i obserwatorów

Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat.

16. Bezpieczeństwo

 

Załogi są zobowiązane do żeglowania w kamizelkach asekuracyjnych przez cały czas trwania regat. Jeśli członek załogi, w trakcie trwania całego wyścigu, nie będzie ubrany w kamizelkę asekuracyjną, załoga zostanie zdyskwalifikowana z wyścigu (DNE).

Każda łódź musi być wyposażona w linę pływająca o długości min. 10 metrów i średnicy min. 5mm.

W imieniu Yacht Klub Stal

Kajetan Kilanowski tel 601 672 262

Mail kajetan.kilanowski@wp.pl

Załącznik nr 1 – Lista przeliczników

Klasa Przelicznik
505 902
Laser 5000 846
Hornet 973
Nautica 450 Race 944
Nautica 450 Fun 964
Omega Sport 922
Omega Standard 982
FD 879
Fireball 980
29er 922
49er 740
420 1087
470 973
Devotti One 953
Formula 18 (katamaran) 693
Tornado (katamaran) 644
Hobie 16 (katamaran) 811